Activists of Alash movement

Abayuly Turagul

Abylaev Aitkali

Aimautov Zhusupbek

Aitiev Abdurakhman

Akaev Serikbay

Akbaev Zhakyp

Aldabargenov Serkul

Alibekov Aliaskar

Alibekov Gubaidulla

Alimbekov Imam

Alzhanov Otyshy

Argynshiyev Sakpykerei

Aspandiyarov Bilyal

Asfendiyarov Sanzhar

Atshibaev Berkingali

Auezov Mukhtar

Beisenov Baktygali

Bekmukhamedov Shavkat

Berdiyev Gubaidulla

Birimzhanov Gazymbek

Bolganbaev Kayretdin

Burayev Orazgali

Dulatov Mirzhakyp

Esengulov Gumar

Zhaynakov Ybyrayaym

Zhalenov Karim

Zhanibek Zhanuzak

Zhankadamov Bijan

Zholdybayev Moldagali

Zholdyuly Tanjaryk

Imangaziev Tolegen

Ipmagambetov Nurgali

Kalmenov Alpysbai

Karataev Bahytzhan

Karatileuov Salimgirey

Karash Gumar

Kemengerov Koshmukhambet

Kenesarin Azimkhan

Kenzhin Aspandiyar

Kodarov Karasai

Kozhanov Sultanbek

Kozeyev Karabay

Kozybagarov Akhmetzhan

Kudaiberdyuly Shakarim

Kuderin Zhumakhan

Kousepkaliyev Dauletche

Maldybaev Mustakhim

Mametov Akhmet

Marsekov Raimzhan

Mendeshev Seitkali

Mendikhanov Ishangali

Mergenov Zhankozha

Moldabayev Aniyar

Mukanov Mukhambetkali

Mustanbayev Idris

Mustafin Seyit-Battal

Muhitov Gubaidulla

Myrzagaliev Hafiz

Nuralykhanov Salimgerei

Nurmukhamedov Khasen

Nurmukhameduly Kazy

Omarov Salyk

Orazayuly Akhmet

Saduakasov Zhanaidar

Saduakasov Smagul

Samatov Mukhtar

Sarbopin Nugyman

Sarygozhin Sabyr

Satpayev Abikey

Seitov Asylbek

Seidalin Askhat

Seidalin Zhansha

Seitkulov Mukhamedkhan

Suleyev Bilyal

Syrtanov Barlybek

Tattibayev Kazmukhamed

Tleulin Zhumagali

Toktabayev Karim

Toraigyrov Sultanmakhmut

Tolebayev Myrzakhan

Torekulov Nazir

Turganbayev Mannan

Turlybayev Aidarkhan

Tynystanov Kasym