Educational institutions

Activists of Alash Orda educational  institutions
Zhusipbek Aimautov

 

1. Grammar school № 64, Shymkent

2. Secondary school

S. Zhuantobe village, Bayanaul district, Pavlodar oblast

 

Abdrakhman Aitiyev 1.Secondary school

Prigorodnoe village,  Zhambyl district, Zhambyl oblast

 

 

Zhakyp Akbayev

1.Secondary school in Aktas, Karaganda oblast

2.Boarding school, Aktogay district, Karaganda oblast

3.Sport-school of Karkaralinsk region

 

 

Sanzhar Asfendiyarov

 

 

1.The Kazakh National Medical University of Almaty

 

Akhmet Baitursynov

 

 

1. Institute of linguistics, Almaty;

2.Kostanay State University//http://ksu.edu.kz

3.Secondary school № 211, Kyzylorda

4. Grammar school № 50, Shymkent

5. Secondary school №10, Uralsk

6.Secondary school № 20, Ust-Kamenogorsk

7.The average secondary school with the mini center

Kokdonen village, Zhambyl region

8. Secondary school №20, Taraz

9.  Grammar school, Kostanay

10. Grammar school, Karatau, Zhambyl oblast

Alikhan Bukeikhanov  1.Secondary school in Aktogay, Karagandy oblast

2.Secondary school №76 Karaganda

3. Secondary school №2 Shymkent

4. Secondary school №23 Kentau, South Kazakhstan oblast

5.School — Lyceum of Astana akimat, Shakhtinsk

 

 

Zhakhansha Dosmukhamedov Uralsk Pedagogical College

 

Khalel Dosmukhamedov  

1.Atyrau State University

2.Secondary school №4, Shymkent

3.School of public health at KazNU named after S. D. Asfendiyarov, Almaty

 

Abilkaiyr Dosov Secondary school Kotyrkol village,  Burabay district, Akmola oblast

 

Mirzhakyp Dulatov  

 

1. The Engineering-economic University of Kostanay

2.Secondary school №136, Almaty

3. Secondary school  Saga village , Zhangeldy district , Kostanay oblast

Alimkhan Ermekov  

1. Secondary school № 131 Aqadyr village, Karaganda oblast

2. Secondary school  Karatal village, Aktogay district, Karaganda oblast

 

Magzhan Zhumabayev  

1.Petropavlovsk Humanitarian College

2. Lyceum College, Petropavlovsk

3.Grammar school № 19, Almaty

4.Grammar School №39 , Shymkent

5. Grammar School №39. Karaganda

6. Secondary school №137, Almaty

7. Secondary school Komsomolskoe village, Aitekebi district, Aktobe oblast

 

 

Koshmukhamed Kemengerov

1. Secondary school, Bayanaul

2. Secondary school Kurkeli village, Pavlodar oblast

 

 

Shaimarden Kosshygulov

 Secondary school in the Kogam village of Enbekshildersk district of Akmola oblast
 

Sultanbek Kozhanov

 1. Secondary school №55, Birlik village, Zhanakorgan district, Kyzylorda oblast

2. Secondary school, Arys, South Kazakhstan oblast

 

Shakarim Kudaiberdiyev

1. Semey State University, East Kazakhstan oblast

2. “Scientific – research center of Shakarim study” at the State University of  Semey, East Kazakhstan oblast

3.Grammar School №5, Semey

4.Secondary school №20, Satbayev, South Kazakhstan oblast

 

Raymzhan Marsekov

Secondary school of Ulan village, Ulan district, East Kazakhstan oblast
 

Nygmet Nurmakov

 

 

 

Regional specialized boarding school №2 for gifted children of Karaganda

E-mail: nurmakova@narod.ru

 

Smagul Sadvakasov

 

1. Agricultural Institute of Kokshetau

2. Secondary school, Uyalinsk village, Akzhar district, North Kazakhstan oblast

 

 

Sultanmakhmut Toraigyrov

1.Pavlodar  State University

2. The secondary general school, Bayanaul region, Pavlodar oblast

3. Grammar School № 22, Ekibastuz

4. Specialized boarding school № 1 for children with hearing impairment in Pavlodar

5. Secondary school Yrysty village, South Kazakhstan oblast

6. Secondary school Kamysty village, Tarbagatay district, East Kazakhstan oblast

7. Secondary school № 54 ,Shymkent

 

Mannan Turganbayev

 

1. Educational audience at the Auezov Pedagogical College, Semey, East Kazakhstan oblast

 

 

 

Nazir Torekulov

 

1. Secondary school № 62, Shymkent

2. Secondary school №8,  Turkestan

3. Secondary school Sholakorgan village, Sozak district, SKO

4. Secondary school № 77 ,  Tashkent

 

Mukhamedzhan Tynyshpayev

 

1. Kazakh Academy of Transport and Communications, Almatyhttp://www.kazatk.kz/

2. Aktau Transport College KazATK

http://www.kazatk-atk.kz/

3. Akmola College of KazATK

4.Transport College of the Kazakh Academy of Transport and Communications, Almaty

 

 

Mustafa Shokay

 

1.Secondary school №775, Maktaaral village, SKO

2.Republican physics and mathematics school №173, Almaty

3. Secondary school №187, Kyzylorda

4. Secondary school № 41 Shieli, Kyzylorda oblast